IF – Centrum pohybu po porodu

Provozní řád + všeobecné podmínky:

Provozní řád:

Dětský koutek s hlídáním:

– Po dobu, kdy maminka cvičí (60min) hlídají děti chůvy
– Hlídání dětí probíhá od 2 měsíců do 3,5 let v prostoru pro hlídání určeném – v ohrádce
– Rodiče předávají děti chůvám ne dříve než 5 min před začátkem lekce, vyzvedávají si je ihned po ukončení lekce
– Od doby, kdy maminka předá dítě chůvě (tedy 5 minut před začátkem lekce), má odpovědnost za dítě chůva, po ukončení lekce a
příchodu maminky ze sálu do herny, přejímá odpovědnost za své dítě maminka
– Děti rodiče předávají připravené – přebalené, najezené, vhodně oblečené
– Důležité potřeby pro děti (pití, pleny) dávají rodiče do krabic se jménem dítěte, které chůvy připraví
– Chůvy nejsou povinny přebalovat a krmit, za předpokladu, že by jejich odchod z hlídacího prostoru k přebalovacímu pultu, nebo krmení a
věnování se pouze jednomu miminku, ohrozilo bezpečí zbylých dětí a klidný chod v herně
– Pokud je dítě neutišitelné, chůva ho předá mamince do sálu, kde za bezpečí svého dítěte ručí pouze jeho maminka
– Děti ať jsou přijímány na hlídání zdravé, bez rýmy, infekcí, nakažlivých nemocí a podobně
– 1 dítě na hlídání je v ceně kurzovného, za každé další dítě je příplatek 40,- za 1 lekci v případě dvojčat je to 30,-
– Příchod do IF – Centrum pohybu po porodu je nejdříve 15 minut před začátkem lekce, dítě se předává chůvám 5 minut před začátkem
lekce, dříve tedy maminka neodchází z herny
– Odchod z IF – Centrum pohybu po porodu je 15 minut po ukončení lekce, převzetí dítěte rodičem je okamžitě po ukončení lekce
– Pokud je dítě v herně, maminka neopouští prostor IF – Centrum pohybu po porodu
– Přebalování dětí probíhá na místě tomu určeném – přebalovací pult v chodbičce
– Mazlavé a tekuté jídlo jí děti pouze v jídelní židličce nebo ve svém vajíčku, ne volně v herně
– V prostorách IF – Centrum pohybu po porodu a po celé zahradě je zakázáno kouření a pití alkoholu
– Do Centra je zákaz vstupu bez přezutí
– Hlídání dětí v herně nemá nic společného s rodinnými centry, děti zde tráví čas, pouze pokud jejich maminky cvičí, po konci lekce, končí i
pobyt v koutku

– Poskytnuté domácí úkoly, či jiné materiály na lekcích jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastnice kurzu, zejména nesmí být použity
k jejich kopírování, či zveřejňování na sociálních sítích a internetu, nesmí být dál reprodukovány bez svolení IF – Centra pohybu po porodu, v případě, že by se tak stalo, může mít dotyčná vstup do Centra zakázán a jakákoliv další lekce je nepřípustná, a to bez vrácení kurzovného.

Sál na cvičení:

– Jakmile je dítě v sále, ručí za něj maminka
– Dítě se nepohybuje samo volně po sále
– Cvičební pomůcky se po ukončení lekce vrací na své místo
– V sále se scházíme 5 minut před začátkem lekce
– V sále se nekonzumuje jídlo
– Maminky ať přicházejí cvičit zdravé, bez nakažlivých nemocí, infekcí, viróz a závratí
– Maminky se snaží, aby jejich děti byly v koutku, nevodí tedy děti do cvičebního sálu
– Cvičební pomůcky nejsou určené pro děti
– Sál není určený pro děti, děti zde necvičí

– Pokud díte ze 75% nezvládne pobyt v herně a tráví 75% kurzových lekcí s maminkou v sále, je velmi pravděpodobné že nemusí být mamince umožněno pokračovat do dalších Fází

– Porušení Provozního řádu a Všeobecných podmínek může mít za následek přísný zákaz vstupu na další lekce v IF – Centru pohybu po porodu a to bez vrácení kurzovného

Všeobecné podmínky IF – Centrum pohybu po porodu:

– Cvičení je určené každé mamince, která je po úspěšné kontrole po šestinedělí a je tudíž zdravotně způsobilá k tomuto cvičení
– Pohyb po porodu se skládá ze tří Fází – Fáze I., II., III.
– Klientky mají povinnost sdělit instruktorce jejich aktuální zdravotní stav a každou jeho změnu v průběhu kurzu, tím je myšleno např.
operace, bolesti páteře, kloubů, problémy spojené s pánevním dnem, otěhotnění a podobně.
– Každá Fáze obsahuje 10 lekcí po 60 minutách
– Pouze 1 lekce v rámci kurzu (Fáze) může být nahrazena a to způsobem, na kterém se domluvíme
– Omluvení z hodiny je nejpozději 10 hodin před začátkem lekce
– Fáze I. je vstupní Fáze, bez 70% docházky není možné pokračovat do Fáze II. A to platí pro každou Fázi !!!
– Není možné přeskočit jakoukoliv Fázi
– V ceně kurz jsou tištěné materiály, nebo zveřejnění materiálů v dané uzavřené skupině na Facebooku
– Poskytnuté domácí úkoly, či jiné materiály na lekcích jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastnice kurzu, zejména nesmí být použity
k jejich kopírování, či zveřejňování na sociálních sítích a internetu, nesmí být dál reprodukovány bez svolení IF – Centra pohybu po porodu, v případě, že by se tak stalo, může být dotyčné vstup do Centra zakázán a jakákoliv další lekce je nepřípustná
– Pokud není dítě připravené na pobyt bez maminky a tudíž být bez ní nezvládá a tráví 70% všech lekcí s maminkou pod jejím dohledem
v sále, platí pak, že jejich účast v dalších kurzem nebude povolena, pokud se nedomluvíme jinak
– Přihlášením se na kurz, nebo vstupem do Centra pohyb po porodu, uznávají zájemkyně provozní řád a všeobecné podmínky IF – Centrum
pohybu po porodu

– Vrácení kurzovného je možné pouze 1.týden před začátkem kurzu

– V případě otěhotnění v průběhu kurzu, není možné dál v kurzu pokračovat a zbylé kurzovné se tak může uschovat do doby po porodu a návratu ke kurzům

– Porušení Provozního řádu a Všeobecných podmínek může mít za následek přísný zákaz vstupu na další lekce v IF – Centru pohybu po porodu a to bez vrácení kurzovného

IF – Centrum pohybu po porodu, Květnového vítězství 68, 149 00 Praha 4,
Provozovatel: Iva Fiškandlová, Milánská 419, 109 00 Praha 10, IČ: 76512647