IVA FIŠ

KDE MĚ NAJDETE:

CENTRUM POHYBU PO PORODU IVY FIŠ.

 • Kvestroská 336/5, Praha 4

Iva Fiš Je zkratka mého celého jména Iva Fiškandlová. Jsem lektorka od roku 2009. Od roku 2012 se můj pohled na tělo a cvičení obrovsky změnil, díky mému 1.porodu. Ještě jsem netušila, že řeším něco, co do této doby řešeno téměř nebylo. Začala tím vznikat má snaha o osvětu o Těle po porodu a jeho návratu zpět, nejen o diastáze a plochém břiše.

Jak to celé začalo a jaká byla a je má cesta = ZDE

Kam až mě má snaha o osvětu dovedla:

25.1.2024 = NOVÝ ROZHOVOR SE MNOU V PODCASTU = je milý, upřímný, vtipný a přirozený. Když se odmyslí mé  milionkrátkrát řečené slovo „prostě“ mají věty hlavu i patu 🙂 PODCAST SPOTIFY = RODIČOVSKÁ ULTRA díl 35.

13.12.2021 jsem vydala knihu NÁVRAT DO SVÉHO TĚLA po těhotenství a porodu.

Za 1. měsíc bylo 1.000 ks prodaných. Kniha obsahuje 8 videí a bambusovou propisku. Více o knize ZDE – KLIK ZDE

= 2.10. 2020 vyšel 3.díl Máma maká na Mall.tv

Mall.TV mě zařadila do pořadu Máma maká. Je to seriál o ženách, které k podnikání přivedlo jejich vlastní mateřství. Díl se mnou je v pořadí 3. Iva Fiškandlová vyvinula speciální systém účinného cvičení pro ženy po porodu. Natáčeli jsme ho v březnu 2020, úplně celý den. Jsou se mnou od snídaně, do večeře, v práci, u kávy, před školou i u cvičení. Můj díl trvá 15 minut, je k němu bonus – Celý rozhovor se mnou, má 19 min.

Odkaz je ZDEhttps://www.mall.tv/mama-maka/iva-fiskandlova-vyvinula-specialni-system-ucinneho-cviceni-pro-zeny-po-porodu

= Listopadové číslo časopisu Maminka 2019

Je to vlastně reakce na můj článek = Kočárky – V sedě ležet? …. klik ZDE!

= SNÍDANĚ S NOVOU 12.7.2019 – Téma DIASTÁZA

ODKAZ na rozhovor = má 2 části =  KLIK ZDE

= SAMA DOMA =  17.1.2017 v rozhovoru o diastáze

Odkaz na video Sama doma ZDE :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/217562220600006/obsah/516567-cviceni-po-porodu

= Iva se stala 16.5.2016 2. ženou Prahy v soutěži Žena regionu

= Článek v časopise Maminka od 20.3.2017

KVALIFIKACE:

Never ending education..

Práce:

 • Autrka knihy NÁVRAT DO SVÉHO TĚLA po těhotenství a porodu = více o knize zde
 • Zakladatelka a majitelka IF – Centrum pohybu po porodu
 • Autorka IF – Centrum pohybu po porodu v pohybu – aneb „CORETurné“
 • Lektorka kurzů Pohyb po porodu
 • Blogerka o cvičení nejen po porodu (iva-mmt.blog.cz, www.ivafis.cz, únor 2014)
 • Osobní trenérka (2009)

Certifikace:

 • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizce podle porf.Koláře – Sportovní kurz I. (2023), Sportovní kurz II. (2024)
 • Spiraldynamik Intermediate Specific 3D Training (Oliver Hartelt 2021)
 • Spiraldynamik basic move (2019 Lenka Kazmarová)
 • SPI – Spirální pohybová integrita (ukončeno po 1.víkendu, bez zkoušky 2018 IQ Pohyb Academy)
 • Pilates Clinic Method Matwork 2 (ukončeno bez zkoušky od 03/2017 IQ Pohyb Academy)
 • Fascial Fitness – Introduction Course (Daniela Meinl 2016)
 • Pohybový specialista (od 10/2015, 10/2017 do 10/2019 IQ Pohyb Academy)
 • Instruktor Pilates Clinic Method (ukončeno bez zkoušky od 08/2015 IQ Pohyb Academy)
 • Instruktor zdravotní tělovýchovy (2015 IQ Pohyb Academy)
 • Poradce pro výživu: Specialista, certifikát s mezinárodní platností (2011 Nutris)
 • Osobní trenér, trenér kondičního posilování, instruktor fitness centra, trenér kulturistiky (2009) – Trenérská škola Petra Stacha

Odborná školení:

 • Diastáza ¨- Diagnostika a strategie terapie – Groofy 2024
 • Pánevní dno – Groofy 2021
 • Diastáza – GrooFy 2019
 • DNS Kongres – medicína pohybového systému ve sportu – Prof.Kolář a mnoho dalších 2018
 • Myofasciální autorelaxace – masážní míčky – stupeň 1 (IQ Pohyb Akademy Daniel Müller 2018)
 • Metoda Cantianica – Workshop Vídeň 2018
 • Vývojová kineziologie, držení těla – úroveň 2 (IQ Pohyb Akademy Sylvia Musilová 2018)
 • Pilates Celebration 2018 IQ Pohyb Akademy
 • Svalové řetězce – stupeň 2, držení těla – úroveň 2 (IQ Pohyb Akademy Daniel Müller 2018)
 • Diastáza – Movement Solution – (Ivana Brádková 2017)
 • 13. Kongres funkčního pohybu 2017 IQ Pohyb Akademy
 • Funkční ruka (IQ Pohyb Akademy Daniel Müller 2017)
 • Fasciální strečink (IQ Pohyb Akademy Zbyněk Petr 2017)
 • Velké a malé míče 2 ( IQ Pohyb Akademy Daniel Müller 2017)
 • Pánevní dno Refresh (IQ Pohyb Akademy Daniel Müller 2017)
 • IQ Pohyb Akademy – Workshop – zdravotní zaměření (2017)
 • Kyfotické křivky páteře + oploštělý hrudník ( IQ Pohyb Akademy Zbyňěk Petr 2017)
 • IQ Pohyb Academy – 11. Kongres funkčního pohybu – (2016)
 • Spiral Dynamic – úvod do světa SD (Christian Larsen 2016)
 • Hnízdo Zdraví – Břicho – Střed (2016 Pavla Johnosn)
 • Svalové řetězce I. (IQ Pohyb Akademy 2016 Daniel Müller)
 • Diagnostika A (IQ Pohyb Akademy 2016 Zbyněk Petr)
 • IQ Pohyb Academy – 10. Kongres funkčního pohybu – vady páteře (2016)
 • Pěnový válec (IQ Pohyb Akademy 2016 Martina Fallerová)
 • IQ Pohyb – Růžová ve fitness (2015 Mamma HELP, Daniel Müller)
 • Foot work (IQ Pohyb Akademy 2015 Daniel Müller)
 • Držení těla – Lordotické křivky páteře (IQ Pohyb Akademy 2015 Sylva Musilová)
 • Pánevní dno (IQ Pohyb Akademy 2014 Daniel Müller)
 • CORE C Dech a Diastáza (IQ Pohyb Akademy2014 Sylvia Musilová)
 • Těhotné a po porodu (IQ Pohyb Akademy 2014 Daniel Müller)
 • CORE B (IQ Pohyb Akademy 2014 Zbyněk Petr)
 • Skolióza páteře (IQ Pohyb Akademy 2014 Daniel Müller)
 • Stabilizace kyčeDlního kloubu a centrace dolní končetiny (IQ Pohyb Akademy 2014 Daniel Müller)
 • BOSU CORE (Face Czech Academy 2012 Daniel Müller)
 • CORE (Face Czech Academy 2011 Daniel Müller)
 • Cvičení pro těhotné a po porodu (Face Czech Academy 2010)
 • Instruktor Alpinning Indoor Walking (2010)
 • Prevence zranění při posilování a diagnostika poruch pohybového systému (2009)

K O N T A K T + GDPR:

Iva Fiškandlová

Mail: info@ivafis.cz

Facebook: Iva Fiš – Personal trainer for women

Instagram: @Iva_Fit

Telefon: zatím není uveden (uvítám hlavně maily)

Zakladatelka a provozovatelka:

Iva Fiškandlová

IČO: 76512649

DIČ: CZ8551020192

GDPR:

Správce osobních údajů:    

Iva Fiškandlová

IČ: 76512649

Dič: CZ8551020192

místem Oty Bubeníčka 1637/1, Praha 22 – Uhříněves  10400

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“), a to po dobu od udělení souhlasu subjektu údajů, případně do odvolání tohoto souhlasu.

 

Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů (jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání, zejména prostřednictvím poskytovatelů údržby informačního systému, výpočetní techniky, poskytovatelů účetních služeb a daňového poradenství). Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména tato práva a povinnosti:

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl 16 GDPR)

III. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)

 1. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
 2. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 3. na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno na veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)

VII. právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR)

zvláště s tímto významem:

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Také má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to subjekt údajů požádá.
 • Dále má subjekt údajů právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může subjekt údajů následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Subjekt údajů má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pouze v případě, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi ním a správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)