Iva Fiš

Iva Fiš

Je zkratka mého celého jména Iva Fiškandlová. Jsem lektorka od roku 2009. Od roku 2012 se můj pohled na tělo a cvičení obrovsky změnil, díky mému 1.porodu. Kam až mě to zavedlo?
Kde jste mě mohli vidět?

KURZY

KURZY

Pohybu po porodu FÁZE I. = od 21. 1. 2020 (jelikož se k práci vracím po 18 měsících a protože jsem rok 2019 věnovala celoročnímu vzdělávání Spiraldynamik basic move, mám opět další souvislosti, které chci propojit už od začátku, proto

Videa

Videa

Během mé 2. mateřské „dovolené“ jsem si občas odskočila natočit video. Měla jsem pocit, že s osvětou ohledně cvičení po porodu je stále potřeba hýbat kupředu.

A K T U A L I T Y