Iva Fiš

Iva Fiš

Lektorka zdravotního cvičení a pohybu po porodu, která vede kruzy, workshopy a online kurzy. Autorka knihy Návrat do svého těla.

KURZY

KURZY

KURZY STARTUJÍ 25. 1. 2022

Videa

Videa

Během mé 2. mateřské „dovolené“ jsem si občas odskočila natočit video. Měla jsem pocit, že s osvětou ohledně cvičení po porodu je stále potřeba hýbat kupředu.

A K T U A L I T Y